Komunikaty rzecznika
Prokuratorzy na Konferencji nt. „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”.
25.09.2013
Drukuj
W dniu 23 września 2013 r., w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja nt. „Krajowej oraz regionalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”.
Na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w konferencji wziął udział Prokurator Apelacyjny w Szczecinie i Prokurator Okręgowy w Koszalinie oraz prokuratorzy apelacji szczecińskiej współpracujący z podmiotami działającymi na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Konferencja stanowiła element cyklu konferencji zorganizowanych we wszystkich województwach w ramach szerszych konsultacji dotyczących zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Zwrócono na niej uwagę, że przemoc nie jest problemem kobiet, ale wspólnym problemem społecznym, który dotyka osoby słabsze fizycznie albo psychicznie, w tym właśnie kobiety, dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Stają się oni obiektem przemocy fizycznej, seksualnej i ekonomicznej, czego źródłem jest przeświadczenie sprawcy o jego przewadze oraz towarzyszące mu odczucie pogardy wobec ofiary. Zwalczanie tego zjawiska wymaga zatem m.in. też konsekwentnych zmian legislacyjnych. Na Konferencji przedstawiono także ideę programu ”Żółta kartka dla sprawcy przemocy”, realizowanego przez Ośrodek pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”, którego partnerami są Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, Sądy Okręgowe w Koszalinie i w Szczecinie, Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Koszalinie i w Szczecinie oraz Zachodniopomorska Policja.  
W panelach dyskusyjnych uczestnicy Konferencji wymienili praktyczne spostrzeżenia na temat funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, utworzonych na podstawie ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005. 180.1493 z późn. zm.) wskazując, że końcowym efektem działania zespołów ma być skuteczne udzielenie pomocy rodzinie i przekonanie jej, że nie ma do czynienia ze schematycznym, instytucjonalnym podejściem, lecz z empatycznymi specjalistami z różnych dziedzin, dysponującymi wiedzą i wrażliwością, która pozwoli na konstruktywne nie-sienie pomocy i zbudowanie społecznego zaufania.  
W panelu dyskusyjnym głos zabrała Pani Małgorzata Gruszecka – prokurator Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, która wyeksponowała walory funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w kontekście postępowania karnego, które wkracza w życie rodziny dotkniętej przemocą. Rezultatem działania grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych jest możliwość jednoczesnego osiągnięcia celów procesu karnego (wy-krycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności), jak i zapewnienia rodzinie wsparcia z zewnątrz w celu długofalowej pomocy w rozwiązywaniu jej problemów. Prokurator Małgorzata Gruszecka zaakcentowała, że aktualnie istniejący system, w obszarze praktyki prokuratorskiej, pozwala na dostarczenie pokrzywdzonemu wiedzy o bogatej ofercie pomocowej i sprzyja budowaniu po stronie ofiary poczucia bezpieczeństwa oraz ugruntowaniu świadomości, że nie jest pozostawiona sama sobie w zmierzeniu się z sytuacją kryzysową oraz konfliktem, który może zostać zaostrzony w wyniku zainicjowania postępowania karnego.
We wnioskach końcowych uczestnicy Konferencji zwrócili uwagę na niezbędną, w pracy ekspertów, wysoką wrażliwość i otwartość na problemy pokrzywdzonych i konieczność każdorazowej indywidualnej oceny ich potrzeb.   
 
Działania prokuratorów obszaru apelacji szczecińskiej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem - link

                         Rzecznik Prasowy
        Anna Gawłowska-Rynkiewicz


cofnij...
poniedziałek, 11 grudnia 2023
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie